אודות קורס שיקום באמצעות אומנויות

 

מטרות הקורס:

יכולת טיפול בילדים ובמבוגרים

 

 

מה נלמד בקורס?

כלי תרפיה באומנות

הבנה לתאוריות אישות

התאמה לחינוך מיוחד

התאמה לגיל המבוגר

סטאז' וליווי

 

לתשלום עבור הקורס במערכת מאובטחת